1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Integrovaný regionální operační program Mateřské školy (SC 4.1)

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce IROP schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 5. 6. 2023. V příloze č. 2 Seznam strategických projektů programového rámce IROP Mateřské školy (SC 4.1) je oranžově zaznačen projekt, který je nad 100% alokace daného opatření. Před aktualizací projektu je povinná konzultace s příslušným tematickým koordinátorem. 

Vyzvání ITI OA

Mateřské školy - změna k 18. 10. 2023
Stáhnout

Vyzvání ITI OA

Mateřské školy
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů programového rámce IROP Mateřské školy (SC 4.1)
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge