1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Jan Amos Komenský (SC 1.1)

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OP JAK schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 6. 3. 2023.

Před aktualizací projektu je povinná konzultace s příslušným tematickým koordinátorem. 

Vyzvání ITI OA

OP JAK
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů programového rámce OP JAK
Stáhnout

Příloha č. 3

Smlouva o partnerství
Stáhnout

Příloha č. 4

Principy partnerství
Stáhnout

Příloha č. 5

Vyjádření nositele ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge