1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (SC 1.1)

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OP TAK schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 11. 3. 2024.

Před aktualizací projektu je povinná konzultace s příslušným tematickým koordinátorem. 

Výzva řídicího orgánu OP TAK – https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/sluzby-infrastruktury-optak/sluzby-infrastruktury-iti-vyzva-i/

K projektovému záměru je nutné doložit jako přílohu podnikatelský záměr, který je přílohou č. 6 výzvy č. 01_23_040; 01_23_041 – Služby infrastruktury – ITI – výzva I. Podnikatelský záměr je možné stáhnout přes následující odkaz – PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Vyzvání ITI OA

OP TAK
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů programového rámce OP TAK
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge