11. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců SLUŽBY INFRASTRUKTURY (SC 1.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru.

Jedná se o podporu otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora tak bude zaměřena na rozvoj technologických center, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech. Záměrem je doplnit chybějící podpůrnou VaI infrastrukturu ve vazbě na potřeby společnosti a globální trendy, jako jsou klimatické změny, znečištění životního prostředí, zrychlování technologických změn a perspektivní technologie (např. ICT, kosmické aktivity, autonomní řízení, biotechnologie a nanotechnologie apod.). Zároveň i podpořit rozvoj tzv. testbedů, či Center pro digitální inovace, v rámci nichž podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám souvisejícím se zaváděním nových technologií včetně strategického poradenství v oblasti financování, nových trhů a podnikatelských modelů či nových příležitostí pro spolupráci v oblasti digitální transformace a využívání digitálních technologií.

Technologickým centrem se rozumí jakákoli veřejná či soukromá organizace včetně inovačních center/vědeckotechnických parků/center pro digitální inovace/co-workingových center, fab-labů, podnikatelských inkubátorů, která mohou poskytovat výzkumné, inovační a inkubační služby pro MSP s důrazem na inovace blízké trhu (tj. TRL 3 – 8 s důrazem na TRL 5 a výše).

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu OP TAK – orientační datum vyhlášení 2Q 2023.

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

11. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Služby infrastruktury (SC 1.1)
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge