12. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ (SC 4.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Projekt je zaměřen alespoň na jednu z následujících možností:

  • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
  • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
  • základní knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v evidenci knihoven k datu vyhlášení výzvy ;
  • další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 94. výzva IROP – Další vzdělávání  (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR) – orientační datum vyhlášení výzvy je 4/2023.

12. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (SC 4.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge