14. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců PAMÁTKY (SC 4.4)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 62. výzva IROP – Památky (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR) – předpoklad vyhlášení 6/2023

14. výzvě k předkládání strategických projektů do programových rámců

Památky (SC 4.4)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge