22. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců ITS – DOPRAVNÍ TELEMATIKA II (RSO 3.2)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek);
  • kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni;
  • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat;
  • pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům;
  • ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C-ITS.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu OPD 

22. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

ITS - Dopravní telematika II (RSO3.2)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge