23. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II (SC 4.2)

Popis a postup

ýzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Pořízením se myslí:

  • nákup objektů, domů, bytů a pozemků,
  • nákup a dostavba nedokončených staveb,
  •  výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
  • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
  •  nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku,
  • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) – společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“).

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 38. výzva IROP –   Sociální bydlení (ITI) – SC 4.2 (MRR, PR)

23. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Sociální bydlení II (SC 4.2)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI
Stáhnout

Příloha č. 4

Parametry sociálního bydlení
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge