26. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU II (SC 6.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na Infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 53. výzva IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (IT) – SC 6.1 (MRR, PRR)

26. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II (SC 6.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge