1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů OERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OPŽP schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 15. 12. 2023. Před aktualizací projektu je povinná konzultace s příslušným tematickým koordinátorem. 

Vyzvání ITI OA

OERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů PR
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge