29. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců Služby infrastruktury II (SC 1.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 • Aktivita a) Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky (MSP)
  VaI infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Podporován bude rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

  • stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
  • podpora transferu vědeckých a technologických poznatků;
  • komercializace výsledků výzkumu;
  • ochrana a využití práv duševního vlastnictví;
  • zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení;
  • technické a technologické služby;
  • strategické řízení a management inovací;
  • validace nových podnikatelských modelů;
  • přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.
 • Aktivita b) Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/budování nové otevřené VaI infrastruktury

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu OP TAK – Služby infrastruktury (ITI) – SC 1.1 – předpoklad vyhlášení 9/2023

29. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců - NEPLATNÉ

Služby infrastruktury II (SC 1.1)
Stáhnout

29. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Služby infrastruktury II (SC 1.1) - změna k 18. 10. 2023
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge