31. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE II (SC 1.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 • Povinné aktivity
  • Aktivita 1. Řízení projektu
  • Aktivita 2. Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
  • Aktivita 3. Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry
 • Volitelné aktivity
  • Aktivita 4. Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu
  • Aktivita 5. Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení
  • Aktivita 6. Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu OP JAK – https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_021-mezisektorova-spoluprace-pro-iti/ 

31. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (SC 1.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge