4. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců ZÁKLADNÍ ŠKOLY (SC 4.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 •  vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 37. výzva IROP – Základní školy  (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR) 

Upozornění:

Z důvodu očekávaného výrazného převisu projektů nad alokaci výzvy nositel ITI přistoupí při hodnocení k bonifikaci prvního předloženého projektového záměru stejným žadatelem (pozn. zřizovatel a jím zřizované organizace je posuzován jako shodný žadatel). Cílem je podpořit více subjektů na území Olomoucké aglomerace viz Specifická kritéria 3B v příloze č. 1 výzvy.

Upozorňujeme, že pro vyhodnocení kritéria Komplexnost (krit. 3.4) je nutné, aby předkladatel uvedl jednoznačně počet a funkce jednotlivých vybudovaných/ modernizovaných/ vybavených prostor.

 

 

4. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Základní školy (SC 4.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge