6. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů Integrovaný regionální operační program Zelená infrastruktura (SC 2.2)

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce IROP schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 5. 6. 2023. V příloze č. 2 Seznam strategických projektů programového rámce IROP Zelená infrastruktura (SC 2.2) je oranžově zaznačen projekt, který je nad 100% alokace daného opatření. Před aktualizací projektu je povinná konzultace s příslušným tematickým koordinátorem. 

ŘV ITI OA dne 16. 8. 2023 schválil změnu 6. vyzvání, která spočívá v novém požadavku na předkladatele  – doložení povinné přílohy „Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR“ k aktualizovanému projektovému záměru. 

Vyzvání ITI OA

Zelená infrastruktura - aktualizace k 16. 8. 2023
Stáhnout

Vyzvání ITI OA

Zelená infrastruktura
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů programového rámce IROP Zelená infrastruktura (SC 2.2)
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge