9. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

napsáno dne

Ve dnech 22. 3. 2022 – 30. 3. 2022 se konalo 9. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to již 2. písemným projednáním. Předmětem tohoto jednání byly záležitosti týkající se nového programového období 2021-2027.

Prvním bodem jednání ŘV ITI OA bylo vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2021 a schválení nového komunikačního plánu na rok 2022. Předmětem druhého bodu jednání bylo projednání seznamu plánovaných projektů do Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027. Tento seznam byl vytvořen na základě vyhlášených výzev ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027, konkrétně do opatření integrované strategie 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce a 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. Sběr projektových námětů probíhal od 3. 3. 2022 do 17. 3. 2022 prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Štítky:

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge