Konference: Metropolitní spolupráce s ručením omezeným

napsáno dne

Téměř 150 účastníků, zástupců měst a obcí, ale i ministerstev a státních, akademických nebo neziskových organizací, se 19. května sjelo do Brna, aby debatovali o posílení ukotvení metropolitní spolupráce v České republice.

Třetí ročník konference zabývající se tematikou metropolitního rozvoje a spolupráce nesl název „Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?!“. Cílem bylo posunout odbornou i politickou diskusi směrem k posílení metropolitní spolupráce, a to včetně legislativního ukotvení a možností finanční podpory v reflexi závazku koaliční smlouvy vlády České republiky. To vše by zaručilo lepší fungování metropolitních oblastí a jejich snazší financování, aby velké metropole a aglomerace mohly efektivně čelit novodobým výzvám.

Statutární město Brno připravilo opravdu nabytý program. Před samotnou konferencí se mohli jednotlivý účastníci podívat na ukázkové metropolitní projekty Chytrá čtvrť ŠpitálkaPosvitavská průmyslová zóna a Vlakem do Židlochovic. Samotná konference byla poté zahájena přivítáním účastníků primátorkou statutárního města Brna Markétou Vaňkovou, ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem a předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem. Konference byla rozdělena do dvou bloků.

V 1. bloku s názvem Metropolitní spolupráce v ČR: čeho jsme během posledních let dosáhli a co nás čeká, řečníci, odborníci na slovo vzatí, představili účastníkům své zkušenosti s urbánní politikou a plánováním na úrovní metropole/aglomerace formou sdílení dobrých zkušeností v oblasti metropolitní spolupráce. Zde je nutno zdůraznit, že jedním z řečníků byl také náš kolega Petr Kladivo. Účastníkům představil spolupráci na úrovni aglomerace na pozadí cyklodopravy. K této oblasti má velmi blízko, a to nejen jako tematický koordinátor v oblasti životního prostředí a mobility, ale také jako vášnivý cyklista, který má po cyklostezkách, nejen na území naší aglomerace, najeto stovky kilometrů. Dalšími řečníky byly František Kubeš vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Brno, jehož příspěvek byl zaměřený na zhodnocení jeho dosavadní pracovní cesty, která je spojená s postupným etablováním tématu metropolitní spolupráce v České republice. Po něm vystoupil Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj Brno, který během svého vystoupení sdílel zkušenosti s koordinací výstavby sítě cyklostezek, která je významným metropolitním projektem.

V 2. bloku konference s názvem Metropolitní instituce jako faktor zvýšení motivace obcí v ČR ke spolupráci představil profesor Luděk Sýkora z Přírodovědecké fakulty na výzkumném projektu ESPON METRO důvody, proč je výhodné metropolitní spolupráci institucionalizovat. Na něj navázali další řečníci Markéta Novotná z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Jan Bahýľ expert a právník výzkumného projektu TA ČR METROSPOL s prezentací způsobů, jak nejlépe institucionalizaci metropolitní spolupráce v českých podmínkách realizovat.

Konference byla zakončena panelovou debatou, ve které vystoupil Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů MMR ČR, David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu MV ČR, Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR, Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje, Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna a Jan Vitula, starosta města Židlochovic.

Závěrečné shrnutí konference podala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Ta akcentovala, že mezi odborníky panuje shoda na vytvoření subjektu, který by byl zodpovědný za harmonický rozvoj území metropolitních oblastí a aglomerací v České republice, a vyzvala zástupce Ministerstva vnitra, aby ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci územních partnerů posunuli debatu dále a rozpracovali konkrétní návrh legislativní úpravy k dalším diskusím.

Konference se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Ivana Bartoše, ministra vnitra ČR Víta Rakušana, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla, předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše.

Všechny podklady z konference včetně jednotlivých prezentací a fotogalerii najdete na webu metropolitní oblasti Brno: Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! (2022) | Brněnská metropolitní oblast (brno.cz).

Štítky: ,

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge