Studijní cesta do Opolské aglomerace

napsáno dne

V pořadí již třetí studijní cesta do Opolské aglomerace se uskutečnila ve dnech 25.-27. 4. 2022 v rámci realizace projektu „Společně pro rozvoj aglomerací 2020+“ (INTERREG V-A, Operačního program Česko-Polské přeshraniční spolupráce, prioritní osa 4). Díky tomuto projektu mohou dlouhodobě spolupracovat dvě aglomerace, Olomoucká a Opolská.

Studijní cesta byla primárně určena pro zástupce implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace, tj. pro členy řídicího výboru a zástupce nositele ITI, dále pro zástupce spolupracujících institucí v aglomeraci, popř. pro zástupce ze strany předkladatelů projektových záměrů do ITI. Na základě pozvánky, která byla prezentována na jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace a následně elektronicky rozeslána členům implementační struktury, se studijní cesty zúčastnilo 13 osob.

Hlavním tématem cesty měly původně být efekty implementace nástroje ITI v Opolské aglomeraci, ale polští kolegové museli původně plánovanou konferenci kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině (a s tím souvisejícím problémům) zrušit. Kolegové z Opole připravili program náhradní, neméně zajímavý. Byla nám představena různá inovativní řešení v obcích, institucích a podnicích v Opolské aglomeraci se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, zelenou infrastrukturu, podnikání a cestovní ruch.

A tak jsme navštívili největší zásobník energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika) v zámeckém areálu obce Kamień Śląski, mimochodem celý areál včetně sanatoria je po celý rok energeticky soběstačný; polskou obec roku Dąbrowa; stavbu velkokapacitního zdymadla na Odře; firmu Nagaba specializující se na mj. vývoj obuvi pro skokany na lyžích; investice do zeleně v podobě golf resortu a celou řadu dalších zajímavostí (celá zpráva je dostupná zde).

Organizátorům akce děkujeme za připravený program a budeme se těšit na další akci spojenou s projektem „Společně pro rozvoj aglomerací 2020+“.

Štítky:

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge