9. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY (RSO 2.8)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst
  • komplexní modernizaci a rekonstrukci tratí stávajících tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy
  • výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny, přičemž podporovány budou pouze projekty v případech, kdy bude jasně prokázána potřeba dekarbonizace systému veřejné dopravy v daném městě stejně jako zvýšení kapacity udržitelného dopravního módu (tramvajového nebo trolejbusového systému) v daném městě

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je listopad 2022.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu OPD 

9. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Infrastruktura městské drážní dopravy (RSO 2.8)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge