UIŘ10 Duchovní metropole

Předmětem integrovaného řešení je zpřístupnění a vzájemné propojení památek mezi sebou s cílem vytvořit destinaci cestovního ruchu mezinárodního významu prostřednictvím propojení kulturních památek na ose Olomouc – Kroměříž, na jejichž území se nachází významné památky zapsané na seznamu UNESCO. Celá osa začíná ve Šternberku, prochází přes Olomouc, Dub nad Moravou, Tovačov, Chropyni, Kroměříž a zakončena je na Velehradě. Potenciál významných a umělecky hodnotných památek (především církevních) této oblasti však dosud není v cestovním ruchu využit nebo jeho plnému rozvinutí brání právě špatný technický stav památek. Součástí řešení je dále rozvoj udržitelných forem dopravy na této ose vč. dobudování sítě cyklotras a stezek pro pěší, vznik zázemí pro movité kulturní dědictví a infrastruktury cestovního ruchu.

Arcibiskupská stezka má posílit povědomí o slovanském odkazu, společných hodnotách, přiblížit historii regionu a také podpořit turistický ruch. Arcibiskupská stezka je součástí takzvané Cyrilometodějské stezky, která se letos stala certifikovanou kulturní stezkou Rady Evropy.

Navazující záměry:

 – Vyznačení páteřní cyklotrasy a turistické pěší trasy Šternberk – Sv. Kopeček – Olomouc – Dub – Tovačov – Kroměříž – Velehrad

 – Vybudování kombinované cyklo a pěší stezky v úseku Olomouc – Charváty podél řeky Moravy

 – Využití a optimalizace stávajících cyklotras a peších tras KČT

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge