Sociálně inovativní metropole

Integrované řešení spočívá v podpoře několika klíčových aktivit v sociální oblasti: v rozvoji sociálních služeb a sociálního bydlení a v podpoře zaměstnanosti. Komplexní řešení problému zahrnuje inovativní přístupy ke zvládnutí aktuálních výzev současného života, zejména pro skupiny obyvatel v tíživé životní situaci. Cílem řešení je realizace aktivit, které povedou k sociální inkluzi, a to zkvalitněním sociálních služeb v aglomeraci a zvýšením zaměstnanosti ohrožených osob. Konkrétně se jedná o investice do infrastruktury a vybavení a zároveň o rozšíření sociálního bydlení prostřednictvím výstavby, adaptace nebo rekonstrukce bytů či domů pro socioekonomickou integraci osob ohrožených chudobou, bezdomovectvím a sociálním vyloučením. Podporovány jsou další druhy sociálních služeb a programů zaměstnanosti, spojené se ztrátou zaměstnání, bydlení či jinou krizovou sociální situací a služby komunitního charakteru.

Cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, duševně nemocní nebo zdravotně postižení, osoby ohrožené chudobou, rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci, bezdomovci a osoby v bytové nouzi, osoby ohrožené na trhu práce s důrazem na osoby starší 55 let a mladé lidi bez praxe do 30 let a osoby ohrožené závislostí a předlužeností.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge