25. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU II (SC 6.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
    • (1) výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
    • (2) výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
    • (3) realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 66. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI) – SC 6.1 (MRR, PR) 

Specifika výzvy

  • V popisu projektu je nutné zdůvodnit plnění specifických kritérií ŘO (viz pole výzvy: „Další specifika výzvy“, Hodnoticí kritéria (příloha 1) a Kontrolní listy (příloha 2).
  • V popisu projektu je nutné uvést, že realizovaný úsek cyklostezky je v souladu se studií uvedené v příloze 4 (priorita I-IV).

25. výzvě k předkládání strategických projektů do programových rámců

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II (SC 6.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ITI OA
Stáhnout

Příloha č. 4

Zacílení podpory na cyklistické komunikace
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge