7. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU (SC 6.1)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
    • (1) výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
    • (2) výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
    • (3) realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 66. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI) – SC 6.1 (MRR, PR) 

Doporučení

Vzhledem k probíhající individuální 35. výzvě IROP, ve které je (k 14. 11.) stále dostatek finančních prostředků, doporučujeme předkládat projekty ve fázi žádosti o stavební povolení právě do 35. výzvy IROP.

Současně doporučujeme tyto projekty nepředkládat do 7. výzvy ITI OA, aby nedocházelo k problémům při hodnocení a bylo možné podpořit další projekty v území aglomerace.

Specifika výzvy

  • První projekt žadatele bude bonifikován (100b). Cílem je realizovat projekty ve více regionech aglomerace.
  • V popisu projektu je nutné zdůvodnit plnění specifických kritérií ŘO (viz pole výzvy: „Další specifika výzvy“, Hodnoticí kritéria (příloha 1) a Kontrolní listy (příloha 2).
  • V popisu projektu je nutné uvést, že realizovaný úsek cyklostezky je v souladu se studií uvedené v příloze 4 (priorita I-IV).

7. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (SC 6.1)

7. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (SC 6.1)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI
Stáhnout

Příloha č. 4

Zacílení podpory na cyklistické komunikace
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge